Задължителна злополука на пътниците в обществения транспорт

Застраховката се сключва по силата на Наредба за задължителното застраховане и е задължителна за собствениците и водачите на МПС, предназначени за обществен превоз на пътници. Видовете средства за обществен транспорт, за които тази застраховка е задължителна са: релсови; тролейбуси и автобуси; таксита; въжени линии и влекове; морски и др. плавателни съдове; въздухоплавателни средства. Покритите рискове на определеното от Дирекцията за застрахователен надзор “Задължително покритие” са: Смърт от злополука; Трайна загуба на трудоспособност от злополука” 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,