Задължителна злополука на пътниците в обществения транспорт

Застраховката се сключва по силата на Наредба за задължителното застраховане и е задължителна за собствениците и водачите на МПС, предназначени за обществен превоз на пътници. Видовете средства за обществен транспорт, за които тази застраховка е задължителна са: релсови; тролейбуси и автобуси; таксита; въжени линии и влекове; морски и др. плавателни съдове; въздухоплавателни средства. Покритите рискове на определеното от Дирекцията за застрахователен надзор “Задължително покритие” са: Смърт от злополука; Трайна загуба на трудоспособност от злополука” 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,