Смесена (спестовна) застраховка Живот

За смесеното животозастраховане е характерно поемането на отговорност за няколко риска или условия. При нея е налице безусловно плащане на застрахователната сума. В случай на смърт в течение на срока на застраховката или ако лицето преживее този срок застрахователната сума се изплаща в първия случай на лицата, посочени в полицата или на законните наследници, а във втория-лично на него. Застраховката може да се сключи като индивидуална или колективна /групова/.

Колективната застраховка се сключва от юридическо лице в полза на работниците и служителите. Те в този случай се явяват застраховани, а юридическото лице – застраховащ.

Характерно за смесеното животозастраховане е комбинацията на спестовен и рисков елемент в застрахователната премия, като с течение на времето рисковият елемент се увеличава за сметка на спестовния.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999