За периода януари-август 2008 в общото застраховане водят застраховките „Автокаско” и „Гражданска отговорност”

24 Октомври 2008 г.,zastrahovatel.com
В общото застраховане водят застраховките „Автокаско” и „Гражданска отговорност”, а в животозастраховането – „Живот” и рента Ръст от 10,1% на годишна база бележи доброволното здравно осигуряване

За периода януари-август 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 953 544 хил. лв., а в животозастраховането – на 171 058 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 22,4% и 23,8%, или общо за застрахователния сектор – 22,6 %.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност

                 ;  

               по общо застраховане

 

продължават да заемат автомобилните застраховки - „Автокаско” (47,1%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (22,2%), или общо 69,3% от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход от които възлиза на 164 900 хил. лв., или 17,3% от общия премиен приход.

Увеличението на премийния приход за целия общозастрахователен сектор в абсолютна стойност се изчислява на 174 193 хил. лв., като най-голям принос в него от 96 668 хил. лв. има застраховка „Автокаско”, следвана от „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” от 52 411 хил. лв. и имуществените застраховки от 11 368 хил. лв.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран

 

              от животозастрахователните дружества

 

към края на месец август 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 124 861 хил. лв. и формират 73,0% от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,7% в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 13 222 хил. лв.

Най-висок ръст на премийния приход от 42,9% на годишна база се реализира по застраховка „Злополука”.

Реализираният за периода януари-август 2008 г. премиен приход

 

              в доброволното здравно осигуряване

 

възлиза на 21 220 хил. лв., с което се отчита ръст от 10,1% на годишна база.

Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 45,6%, и „Извънболнична медицинска помощ” - 17,4%.

Най-голям спад на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Стоматологични услуги” – от 57,4%, и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” – от 43,3%.

Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 31.08.2008 г. възлиза на 338 760.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки