Трябва да умеем да превръщаме проблемите в продуктивна енергия

20 Декември 2013 г.,zastrahovatel.com
Руслан Вуцов, заместник-председател на Управителния съвет на Българска асоциация на застрахованите и осигурените (БАЗО)

 

 

Разговаря ГАЛИНА МАРИНОВА

- Г-н Вуцов, каква е ролята, която брокерското съсловие, трябва да играе в подкрепа на каузата на БАЗО – оптимизиране на качеството при предоставянето на качествени застрахователни услуги?

- На пазарите, на които съществуват модели на предлагане на финансови услуги, които ние се стараем да настигнем, вече има развити потребности. В България все още не е така и точно затова ролята на брокера е изключително отговорна. Ние трябва да бъдем много активни и да се борим за интересите както на производителя застраховател, така и на ползвателя клиент.

Това прави отговорността на брокера за формирането на богата финансова култура особено голяма. В крайна сметка ние защитаваме интересите и на застрахователните дружества, и на крайните потребители. Именно чрез нас застрахователите най-пряко и най-лесно получават информация за това какво точно се търси на пазара. От друга страна, именно чрез нашата професионална помощ потребителят може да прецени кой е най-добрият за него продукт, който може да му предложи българският застрахователен пазар. Брокерът е на кръстопътя, пресичащ интересите и на двете страни. Интерес от по-висока финансова и застрахователна култура има и самият брокер и затова именно ние, брокерите, сме тези, които изключително интензивно работим в тази посока.

 

- А каква е ролята на неправителствените организации в този процес?

- Нормативната база, която регулира пазара, създава държавни органи, отговорни за защитата на потребителите. Макрорамката е поставена при реално съществуващи политически условия. Много често обаче тази рамка е плод на интерпретация на различни от конкретните пазарни отношения конюнктурни изисквания. Обикновено те са наложени както от вътрешни, така и от външни политически интереси. Не винаги регулаторните правила са осъществими веднага, а понякога не са стратегически правилни спрямо конкретния пазар. В крайна сметка потребителите са тези, които оценяват дали едно държавно и пазарно решение им служи или не.

Наличието на организация от специалисти в конкретна област, която може да обобщи професионално развиващите се процеси в рамките на съществуващите външни рамки, помага както за правилното развитие на поставените от нормативната база уредби, така и за формирането на точни критерии от тези, които са засегнати, потребителите.

Потребителските организации биха могли да обобщят отделните обществени изисквания към нормативната рамка. Те трябва да успеят да „върнат“ информация към държавните институции, което евентуално да доведе до коригиране на нормативната рамка така, че тя да бъде в полза на обществото. Това, разбира се, зависи от професионалната подготвеност на неправителствените организации и на чуваемостта спрямо рамкоопределящите.

 

- Можем ли да кажем, че асоциацията на застрахованите и осигурените в България (БАЗО) цели да развие една работеща „обратна връзка“ в услуга на регулаторите и бизнеса и потребителите?

- Да. Ако една организация е само „говорилня“, място, където хората „изплакват болката си“, но тя остава там, необобщена и непредадена, тогава ефектът е, че се чува един непрестанен грохот. Една добре работеща неправителствена организация трябва да знае какво може да превърне този грохот в продуктивна енергия.

Всеки казус сам по себе си е една съдба. За брокера отношението към всеки един клиент следва да бъде еднакво ангажиращо. Още по важно е обаче да се обобщи голямо количество натрупали се казуси и да се разреши „гнездото от проблеми“ не само в една застрахователа компания, а в целия пазар. Именно възможността да се обобщят сходни случаи е абсолютно основание да се изисква съществена промяна на нормативната рамка. Изключително важно е, че така се избягват субективните влияния, породени от действията на отделна компания и служител.

В никакъв случай нашата организация не се конфронтира със застрахователните компании. Напротив, считаме, че с активен диалог можем да изразим ясно въжделенията на застрахованите, които иначе биха се разглеждали като индивидуален случай.  

В качеството си на брокери, специалисти по продажби, ние можем да посочим на застрахователите слабости и пропуски, които, работейки в ущърб на клиентите, пречат за постигането на стабилни резултати в работата на застрахователите. Наясно сме, че пазар на застраховането може да съществува само при стабилна, сигурна, ясна и клиентски ориентирана цялостна система.

 

- Какви са основните инициативи, които вече са в ход?

- Наше желание е както нашите клиенти, така и тези потребители, които не са ползвали нашите посреднически услуги, да бъдат максимално информирани. Полезно е те да са наясно както за глобалните проблеми на застрахователния пазар, така и за детайлите от специфичните отношения, формирани от конкретната реализация на застрахователните продукти, предлагани на пазара. Желанието ни е да използваме най-мощното оръжие на днешния свят, информацията, със създаването на специализиран сайт, ориентиран към потребителите. Това е само един от пътищата, първата стъпка по един дълъг път.

Изключителната ни активност, насочена към бързи, адекватни и навременни мерки за оптимизиране на работата на българския застрахователен пазар, се проявява ежедневно.

Една от последните ни инициативи стартира само преди дни и се надяваме застрахователният бранш скоро да усети промяна в позитивна посока. Българската асоциация на застрахованите и осигурените подготви и разпространи свое обосновано и юридически аргументирано становище относно практиките на банки и лизингови дружества, свързани с определянето на застрахователни дружества и застрахователни брокери при сключването на застраховки. Практиката да бъдат задължавани клиентите да сключват застрахователни договори с точно определени застрахователни дружества на практика влиза в остро противоречие с нормативните разпоредби в България и БАЗО сигнализира навременно и целенасочено именно за тази нередност. Законово противоречие се наблюдава например с чл.288 от ТЗ: „Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави”. В тази връзка правото на избор на застраховател или брокер, чрез който да бъде сключена имуществена застраховка или застраховка „Живот”, не може да бъде ограничавано.

Асоциацията на застрахованите и осигурените апелира за прецизиране на настоящите неправомерни застрахователни практики, като уточняваме и че сключени при сегашната практика банкови и лизнгови сделки могат да се атакуват като нищожни и противоречащи на императивни правни норми по чл.3 и чл.68ж от Закона за защита на потребителите, както и по чл.36, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията.

Това са само част от правните аспекти, към които БАЗО обръща внимание на регулаторните органи и на всички държавни и неправителствени организации, които по един или друг начин са ангажирани, желаят и търсят начин да подобрят нормативната рамка, в която работи застрахователната общност, и съответно да подобрят сигурността, удобството и надеждността на застрахователната услуга в България, на която да се радват потребителите, чиито интереси защитаваме. 

Не трябва да забравяме и че договорните отношения, които съществуват между застрахователния брокер и неговите клиенти, са основани на доверие и взаимност, като те се регулират както от общите текстове, заложени в закона за задълженията и договорите, така и разпоредбите на специалните закони – КЗ. Съгласно чл. 153, ал.2 от КЗ „Отношенията между потребителя на застрахователни услуги, съответно застрахователя или презастрахователя, и застрахователния брокер се уреждат с писмен договор”, т.е. основополагащият момент в отношенията брокер – потребител на застрахователни услуги е договорът, а той, както беше посочено по-горе, не може да бъде сключван под принуда или под заплахата, че няма да бъде предоставена дадена стока или услуга, ако такъв не бъде подписан с определено лице. Действията от страна банките или лизнговите дружества, с които се ограничава правото на избор на кредитоискателя, е недопустимо и  влиза в разрез и с повелителните разпоредби на КЗ.

В своето становище ние от Българската асоциация на застрахованите и осигурените отправяме и конкретно искане за промяна на законодателната рамка, която изрично да ограничи и категорично да прекрати порочната практика на принуда за избор на определен брокер при сключване на лизингов договор и при ползването на определени банкови услуги.

 

- Какви  са за вас професионалните измерения на успеха от гледна точка на зам.-председател на УС на БАЗО?

- Ние обобщаваме опита, и положителен, и отрицателен, на нашите клиенти. За да има конфликт, някъде по веригата или има допусната грешка в комуникацията, или има прикриване на част от истината. Нашата организация представлява безпристрастния страничен поглед, целящ да предостави адекватна диагностика на проблема, без субективно да се обвързва нито с брокер, нито със застраховател. Защитаваме интересите на потребителя, независимо дали идва чрез брокер с по-голяма или с по-малка относителна тежест на пазара. Ръководим се от максимата, че и най-лошото извънсъдебно споразумение е по-добро и от най-справедливото съдебно такова от гледна точка на морала и възпитанието на участниците в процеса. Нашият голям стремеж се нарича ДОВЕРИЕ. Доверието се руши много лесно, но се гради с години, с поколения, с ежедневна работа и с непрекъсната подкрепа на всички нива и на всяка цена. Избраният път е нелек, но ние с увереност сме поели по него.  

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки