Очаква се консолидиране и окрупняване на застрахователния пазар

25 Май 2014 г.,zastrahovatel.com
С изпълнителния директор и председател на УС на „ГРАВЕ България Животозастраховане ” ЕАД Николай Логофетов разговаря Илеана Стоянова

 

- Господин Логофетов, животозастрахователите отбелязват най-успешната си отчетна година, 2013, откакто се води статистика. Общо ръстът в животозастраховането, според информацията на КФН, е приблизително около 15% на годишна база, а компаниите отчитат двуцифрен ръст на премиите си. Може ли да се смята, че това е възраждане на бранша?

- Наистина доста застрахователни компании отчитат положителен резултат, въпреки че реалният ръст на пазара със сигурност не е 15%, а по скоро 6%-8%.  Дори да изглежда впечатляващ, този ръст не отразява достатъчно точно реалната картина. Ако извадим от официалната статистика резултатите на една компания, която отчита неколкостотин процента ръст поради отчитането на премии до края на срока на полиците, а не на годишна база и отбележим по-високите резултати на някои типично банкови застрахователи, то тогава резултатите далеч няма да са същите. Не изключвам на резултата да се е отразило и вливането на здравноосигурителен фонд в застрахователна компания, както и все още популярната практика да се предлагат продукти с цел данъчна оптимизация, които допълнително генерират премиен приход (макар впоследствие голямата част от него да се връща обратно на работодателя).

 

- Колко близко сме в това отношение до европейските стандарти, какъв процент от населението има полица „Живот” от вашите наблюдения? Къде сме ние на фона на другите страни в Европа?

- По отношение на ръстовете, които отчитаме в сравнение с развитите пазари, те наистина са по-високи, но базата, от която се тръгва у нас, е значително по-ниска. Колко хора у нас притежават полица „Живот”? И каква е средноплатената премия за животозастраховане на глава от населението? Много далеч сме от европейските нива. В България средната премия за животозастраховане е около 20 евро на човек годишно. В същото време средните нива в Западна Европа са около 800 - 1500 евро. Застрахователното проникване ( т.е. делът на премиите за животозастраховане в БВП) у нас е под 0.4 %, а в развитите икономики е между 2%-5%. За последните 15 години се запазва, почти без промяна, съотношение 20% животозастраховките спрямо 80% общо застраховане, при условие че в по-развитите пазари делът на животозастраховането варира между 40% и 60%.

 

- Реални ли са позицията и пазарният дял, които имат компаниите в България? Как може да се определи дали става дума за чисто животозастраховане в истинския смисъл на думата, или ръстовете, които се отчитат, се дължат на краткосрочното и на банковото застраховане?

- Пазарът се развива положително и ръст има. От друга страна, както обясних вече, има условности в ръстовете, предизвикани от начина на отчитане и анализ на резултатите.

Според мен доста по-обективно е да се разглеждат резултатите в дългосрочното животозастраховане например за последните 3-4 години. Ако се направи анализ на смесена застраховка „Живот” в статистиката, предоставяна от КФН, ще се види една малко по-различна картина и пазарни дялове. По този показател (приходи от дългосрочно спестовно застраховане) „ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД  заема трето място на пазара с 12.6% пазарен дял.

 

- Има ли статистика в КФН какво е съотношението на дългосрочното към краткосрочното животозастраховане и кои са най-често купуваните или поддържани като срокове животозастраховки?

- Отговорът е: не, не се води такава статистика. Съществува информация за спестовна застраховка „Живот” и други видове полици по животозастраховане, като спестовната животозастраховка има най-голям дял, над 70%.

 

- А спестовната застраховка „Живот” не е ли дългосрочна задължително?

- Не, или поне в България не е задължително. Ако се направи анализ в зависимост от сроковете, ще се окаже, че спестовната застраховка „Живот” със срокове над 10 години заема значително по-малък дял. Доста от компаниите предлагат този вид застраховки със срокове от една до три години. Така клиентите ползват данъчните преференции. От друга страна, се генерират по-големи обеми от компаниите, без да има реален животозастрахователен ефект. В застрахователната компания постъпват пари от премиите, а впоследствие по-голямата част от тези премии се връщат при застраховащия (предприятие, фирма), за което той ползва данъчните преференции.

 

- Пазарът все още не бил достатъчно развит и съществувал голям потенциал, твърдят някои експерти, но вече над 10 години се говори така, а резултатите, които постигат животозастрахователните компании у нас, става ясно, не са впечатляващи на фона на това, което е в Западна и Централна Европа. Има ли място за нови играчи и продукти?

- Като част от този пазар за „ГРАВЕ” също е изключително важно той да се развива и да бъде още по-успешен. Всички компании работят в тази посока и потенциал има със сигурност. Не смятам обаче, че има голямо място за нови играчи на нашия сравнително тесен пазар и малка държава. Ако се наблюдават тенденциите в съседните държави, а и в България, по-скоро се върви към оттегляне на някои играчи от пазара, а също така и към консолидирането и окрупняването му. По всяка вероятност предстоят още сливания, вливания и закупуване на компании от външни застрахователи.

 

- И в какъв период ще се преобразува пазарът?

- В рамките на следващите две-три години. Все пак и сега са ясни основните играчи на пазара, така че тези процеси няма да са бурно развиващи се и изненадващи според мен. През изминалата година имаше придобиване на две компании от голяма местна компания. Говори се, че може би и през тази година още две компании ще ги последват, вероятно и при същия собственик, но предстои да видим дали този сценарий ще се реализира.

 

- Известно е, че вашата компания е сто процента специализирана в дългосрочно спестовно животозастраховане, а политиката ви е хората да ви свързват с определени продукти, които са същността на животозастраховането. Кои видове полици през 2013 г. имат доминиращо значение и продажби от целия асортимент по премийни приходи във вашата компания? 

- Най-продаваният продукт в „ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД  е полицата за девет тежки болести „ГРАВЕ Комфорт”. Това е едновременно спестовна застраховка, която осигурява защита и срещу тежки заболявания. Класическата застраховка „Живот” също продължава да бъде актуална и да се търси от нашите клиенти. Добре се продава и детската застраховка. Имаме и полица „Живот” с по-висок спестовен елемент. Тя се търси от клиенти, които имат намерение да инвестират по-голяма сума за по-висока доходност или става дума за клиенти в напреднала  възраст и с по-рискова професия, които няма възможност да бъдат застраховани по други наши продукти. Интересни за клиентите ни са и инвестиционните полици „Живот” с инвестиционен фонд, които вече са и  с гаранция.

 

- Какво очаквахте да се случи на пазара през 2013 г., а то не стана?

- Не очаквах да се отчете 15% ръст в животозастраховането, въпреки че той не е реален. Убеден съм, че „ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД е балансирана и последователна в своето развитие. Всяка година сме с висок ръст спрямо предходната и спрямо средните ръстове за пазара. Съизмерваме се по основните показатели за пазара само с няколко животозастрахователни компании, които са по-близки до нас като тип продукти. Това ни дава увереност, че се развиваме достатъчно устойчиво. Перефразирайки въпроса ви, не очаквах дори, че последното тримесечие на 2013 г. ще бъде толкова успешно като резултати, защото наистина имаме голям ръст именно в самия край на годината.

А имаше и трайни положителните тенденции. Политическите сътресения през миналата година, протестите и известната дестабилизация можеха да се отразят негативно на животозастраховането и да доведат до по-голяма резервираност у клиентите. За радост този сценарий не се сбъдна.

 

- Какво е новото в „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД през тази година?

- Фокусът ни е насочен към допълнително засилване и разширяване на собствената ни структура за продажби. Освен това планираме старта на нов продукт  в областта на спестовното животозастраховане в средата на тази година. Той ще представлява допълнително разширение и надграждане на съществуващ наш продукт и ще има водещо място в портфейла ни. Този вид полица вече се продава успешно в Австрия и на още няколко пазара. Така че става дума за наистина нов и изключително атрактивен продукт.

Мога да обобщя, че очаквам 2014 г. да бъде по-успешна от предишните. Първите три месеца вече загатват за това, защото резултатите са доста добри. Новосключените договори са повече, а и тенденцията на откупуване, прекратяване и неподдържане на съществуващи полици намалява значително. За разлика от кризисните 2009 г. - 2012 г. хората се успокояват и продължават поддържането на полиците си. Освен това в новосключените полици се избират по-високи нива на премиите.  Така че, ако се съди по тези признаци, смятам, че има индикации за излизане от кризата в България.

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки