АВВИ ООД

АВВИ ООД

АВВИ ООД

АВВИ ООД е създадено през 2000 г., като през 2001 г. става изключителен кореспондент на Willis International за РБългария. По този начин дружеството значително разширява обема на своя бизнес, утвърждавайки се като надежден партньор в областта на застраховането.

С годишен премиен приход над $3 милиарда, Willis Ltd е сред първите три най-големи застрахователни брокера в световен мащаб. Компанията има над 15 000 служители в повече от 300 офиса в 100 страни и разполага с изградена и постоянно разрастваща се мрежа от представителства. Близо 175 години Willis работят като финансови посредници и консултанти за успеха на своите клиенти.

 

Професионализмът в работата на АВВИ ООД

Основната дейност на АВВИ ООД е в областта на анализа на риска, изготвянето на застрахователни стратегии, организиране на застрахователни покрития и оптимизиране на застрахователните решения, както и администрирането на щети. Акцент в работата на дружеството е идентифицирането и оценяването на новопоявяващи се рискови експозиции и, при необходимост от промени, адаптиране на застрахователните програми. АВВИ оказва пълно съдействие на всеки един етап от цялостното застрахователно обслужване на своите клиенти.

 

Защо клиентите предпочитат АВВИ ООД

Като част от глобалната мрежа на Willis, АВВИ ООД притежава бърз и ефективен достъп до информация и ноу-хау в множество специфични области. Широкото покритие на мрежата дава възможност за непосредствено контактуване с международните застрахователни пазари и съответно в работата си дружеството е подкрепено с опита и познанията на своите чуждестранни колеги.

Огромният ресурс от информация е в основата на правилните решения, които в АВВИ ООД се вземат по отношение осигуряването на адекватно застрахователно покритие на клиентите.

 

Структура на управление

Органът на управление на АВВИ ООД е Общо събрание. Управител е Михаил Антонов.

Михаил Антонов е роден на 24 февруари 1955 г. в София. Завършва Висшето военноморско училище “Никола Й. Вапцаров” – Варна, специалност „Инженер-механик”. Неговото второ висше образование е международни икономически отношения в УНСС-София. Началото на професионалната му кариера е като корабен механик в Български морски флот. Като застраховател започва работа в ЗПАД “Булстрад”, Дирекция „Морско застраховане". Той е сред основателите на застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “България”, а по-късно в “Алианц България” е един от изпълнителните директори.

Михаил Антонов има много допълнителни квалификации, най-важни от които са морско застраховане в Willis International през 1988 г. и застрахователен мениджмънт в Swiss Re.

От шест години е лицензиран застрахователен брокер, управител на „АВВИ” ООД.

 

Централен офис Офис Пловдив Офис Хасково,

София 1000, Пловдив 4002, Хасково 6300,

ул. „Росица” № 9, ул. „Огоста” № 24, ул.„П. Евтимий” №1,

тел. 983 38 40, тел. 44 04 39 тел. 62 47 83

факс 986 86 96

amma@abv.bg office_plovdiv@avvi.net office_haskovo@avvi.net

Адрес за кореспонденция: АВВИ ООД, ПК 134, София 1504

 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА АВВИ ООД
МИХАИЛ АНТОНОВ

Управител
Михаил Антонов е роден на 24 февруари 1955 г. в София. Завършва Висшето военноморско училище “Никола Й. Вапцаров” – Варна, специалност „Инженер-механик”. Неговото второ висше образование е международни икономически отношения в УНСС-София. Началото на професионалната му кариера е като корабен механик в Български морски флот. Като застраховател започва работа в ЗПАД “Булстрад”, Дирекция „Морско застраховане". Той е сред основателите на застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “България”, а по-късно в “Алианц България” е един от изпълнителните директори.
Михаил Антонов има много допълнителни квалификации, най-важни от които са морско застраховане в Willis International през 1988 г. и застрахователен мениджмънт в Swiss Re.
От шест години е лицензиран застрахователен брокер, управител на „АВВИ” ООД. 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки