Най-доброто легитимиране на асоциацията ще бъде коректно свършената работа

03 Декември 2013 г.,zastrahovatel.com
Доц. Алекси Тасев, член на УС на БАЗО

- Доц. Тасев, защитата на интересите на потребителите на финансови услуги е от особена важност навсякъде по света. Как се защитават тези интереси у нас към момента и какво още може да се направи?

- Грижата е лична и обществена. Обществена - чрез съответното законодателство. Лична, всеки да защитава интересите си въз основа на конкретен закон и правата, които произтичат от всеки сключен договор, в това число и при сключен застрахователен  или осигурителен такъв.

В условията на пазарна икономика, когато вече почти всичко е обект на покупко-продажба, рискът да си потърпевш е с по-висока вероятност. Затова интересът се защитава предварително, а не постфактум. Който подхожда от такава позиция, по-добре защитава финансово-икономическите си интереси и не му се налага да ползва съдебна защита или да влиза в продължителна коренспонденция за защита от държавни институции или защитни потребителски такива.

 

- Финансовата грамотност е от ключово значение, когато говорим за защита на правата на потребителите. Заради сложността на продуктите цивилизованият подход е да се използват услугите на консултантски организации, които да управляват адекватно финансовата защита на гражданите. Вие подкрепяте ли подобна теза?

- Грамотността е качество на личността. Цивилизоваността предполага и грамотност в широкия смисъл. Конкретно застрахователните отношения като отношения на преразпределение на създадения съвкупен обществен продукт не са затворени само в научнотеоретически аспект, а са по-скоро важен обществено-икономически интерес. Застрахователното отношение се поражда след сключен застрахователен договор, чрез който се договарят права, задължения и отговорности на двата субекта – застраховател и застрахован (физическо или юридическо лице). На застрахователния пазар двата субекта се срещат неравнопоставени от гледна точка на обекта, на покупко-продажба – застрахователният договор (полица), който след сключения договор осигурява договорената застрахователна защита. Застрахователят знае всичко за него, а потенциалният застрахован обичайно недостатъчно. Точно това противоречие са призвани да решават регистрираните професионални консултанти и консултантски организации.

Наложи се понятието застрахователна услуга! Кой на кого прави тази услуга? „Продукт” ли е терминът, който се наложи в застрахователното говорене? Това са въпроси за научнотеоретична дискусия. Позволявам си да щрихирам няколко неща. От чисто правна гледна точка покупката е един застрахователен договор. Това може ли да е предложен и купен „застрахователен продукт”? Не знам всеки сключен договор (независимо какъв) да наричат продукт. Знае се, че договорът осигурява при договорени условия застрахователна защита Това не е продукт, който може да се определи  с познатите физически характеристики на материално-веществените стоки. Застрахованото лице плаща договорената застрахователна премия предварително, с което става кредитор на застрахователя. Тоест осъзнатата потребност от застрахователна защита се потребява предварително, без да е известно дали изобщо ще възникне такава потребност, затова застрахователният договор – застрахователната защита, е вероятностен/а (алеаторен).

 

- Каква трябва да бъде ролята на гражданските неправителствени организации при защитата на интересите на потребителите на финансови услуги?

- Краткият отговор е - активна и основаваща се на закона и според дадените им правомощия. Това е отделна самостоятелна тема. Списъкът им е дълъг. Впечатлението ми е, че когато гражданите се обръщат към тях, по-често получават формални отговори, а нерядко отговарят с получения отговор от този, от който се жалят. Стара чиновническа практика в нововремието, в което живеем!

 

- Как узря идеята за създаването на Българската асоциация на застрахованите и осигурените?

- Аз от 1969 г. (от изчезващите видове) с известни прекъсвания съм се занимавал със застраховане в различно длъжностно качество. Работил съм в условията на държавния монопол и в условията на пазарното предлагане и търсене. Хабилитиран съм по застраховане. След като колеги в застрахователната гилдия споделиха с мен идеята, приех без никакво колебание. Приобщих се към идеята и станах един от съучредителите на БАЗО.

 

- Как асоциацията възнамерява да постига основните си цели?

- Като член на УС на БАЗО съм поел отговорност и се стремя да съм максимално полезен в общата работа на организацията и да изпълнявам задачите по ресорното разпределение. Участието в работата е доброволно. Проблемите обсъждаме на заседания. Утвърдени са персонално териториалните представители. БАЗО има свой сайт. Привлечени са консултанти по предмета на дейност на асоциацията. Вече имаме и клубна карта за индивидуално и колективно членство, която дава възможност за преференциални услуги. Работата е в процес на разгръщане. Една от инициативите, наскоро реализирана бе срещата в Златоград с териториалните посредници на асоциацията и с колеги от съседна Гърция. Управителният съвет е воден от разбирането, че най-доброто ни легитимиране ще бъде свършената конкретна дейност.

БАЗО не се ръководи от принципа „Никой няма право да не е застрахован”, а от принципа да защити всеки обърнал се към него, да го консултира и да защити интереса му.

 

- На българския пазар има и други обществени структури, които защитават интересите на потребителите. Как новата организация ще си сътрудничи с вече съществуващите държавни и неправителствени структури, работещи в същите или сходни направления?

- Активното сътрудничество е предстоящо. В никакъв случай не е противопоставяне и конфронтация. Управителният съвет има решение с кои от тях и по какви въпроси би било сътрудничество от взаимен интерес и в полза на застрахованите и осигурените лица. Предстои сключване на рамкови договори за такова сътрудничество.

 

Разговаря Галина Маринова

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,