Животозастрахователите продължават да поставят рекорди от приходите при продажба на полици

01 Януари 2016 г.,zastrahovatel.com
Калин Димитров, коментатор на в. „Застраховател прес”


Общият премиен приход на 15-те компании, работещи на българския животозастрахователен пазар към 30 септември 2015 г., надхвърли сумата от 298.387 млн. лв. За сравнение, за същия период на 2014 г. приходите от продажба в този сегмент бяха 229.794 млн. лв. Това сочат официалните данни, публикувани наскоро в сайта на Комисията за финансов надзор (КФН). В номинално изражение ръстът на приходите на животозастрахователите е много впечатляващ - 68.59 млн. лв. Не по-малко впечатляващ е и ръстът в процентно изражение - 29.85 на сто. Това е и най-високият ръст, постиган в бранша за последните няколко години. Година по-рано ръстът на приходите за деветмесечието на 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. е бил едва около 8 на сто. Подобно е и положението през предходните няколко години, когато компаниите полагаха неимоверни усилия да се отърсят от последиците от световната финансова криза, започнала през 2007 г. и достигнала и до нас през 2008 г.

За да бъдем коректни, трябва да отбележим един факт, а той е, че настоящият анализ на финансовите резултати за деветмесечието на 2015 г. включва постигнатото само от регистрираните у нас 13 лицензирани животозастрахователни дружества и 2 кооперации. Освен тях обаче има още няколко чуждестранни животозастрахователнии компании, които по линия на свободното предлагане на стоки и услуги в рамките на ЕС продават своите застраховки у нас чрез клонове. Сред тях са компании като „Кардиф”, „Ен Ен” (бившата „Ай Ен Джи“), „Метлайф” (бивша „Алико”) и други, които според различни източници реализират по няколко десетки милиона премийни приходи годишно от българския пазар. Точните резултати не са публично известни, тъй като компаниите не са задължени  да подават междинни финансови данни на българския регулатор - КФН. Със сигурност обаче резултатите на въпросните компании са доста добри и прибавени към постигнатото от регистрираните у нас застрахователи, обемите и ръстовете на животозастрахователния пазар са още по-внушителни.

По отношение на ръста на приходите животозастрахователните компании продължават да изпреварват сериозно общозастрахователните компании у нас. Трябва обаче да отбележим и че приходите на животозастрахователите съставляват едва 21 на сто от всички приходи на застрахователния бранш. Тази тенденция обаче бавно и сигурно се променя в полза на животозастраховането, което постоянно увеличава своето присъствие на пазара. През миналата година например техните приходи от продажби са съставлявали 19 на сто от общите застрахователни приходи. Факт е, че българинът все повече се обръща за защита към животозастрахователните компании, обясни ситуацията Николай Генчев, изпълнителен директор на ЗК „УНИКА Живот“ АД. Пак според него тази тенденция ще се запази и развива още повече в следващите години.

Подобна теза застъпва и Светла Несторова, изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“. Според нея големите ръстове в приходите, които бележат застрахователните компании, имат своето логично обяснение. Първо, че животозастрахователният пазар у нас не е много развит, което е предпоставка при добра работа да се постигат и високи резултати. Освен това се забелязва и подобряване на бизнес средата у нас, от което са се възползвали и животозастрахователните компании. Според Несторова през последните няколко години водещите компании у нас предлагат и нови продукти, а и нови канали на продажба, с което се обясняват постигнатите добри резултати. Сериозен дял в продажбата на животозастраховки все повече заемат и банките, които си партнират със застрахователни компании.

Най-продаваната застраховка продължава да бъде „Застраховка „Живот“ и рента“. Приходите от нея за първите 9 месеца на тази година възлизат на 212.933 млн. лв. За същия период на миналата година приходите от продажбата на въпросната застраховка са възлизали на 171.454 млн. лв., или с приблизително 41.48 млн. лв. по-малко.

В общите приходи на животозастрахователните компании у нас „Застраховка „Живот“ и рента“ заема дял от 71.36 на сто.

Втора по премиен приход в животозастраховането към края на септеммври т.г. вече е застраховката „Заболяване“. Приходите от нея до края на септември 2015 г. възлизат на 22.16 млн. лв., а година по-рано са били 16.983 млн. лв., тоест и тук отбелязваме чувствителен ръст на приходите с над 30.48 на сто.

Прави впечатление, че българинът гледа на животозастраховането освен като форма за спестяване и като защита при форсмажорни обстоятелства. Все повече се сключват рискови застраховки и смесени, които покриват и някакви рискови обстоятелства.

Другата най-продавана застраховка е „Живот, свързана с инвестиционен фонд“. При нея приходите за първите 9 месеца на тази година възлизат на 21.191 млн. лв. За същия период на миналата година те са били едва 9.925 процента. Тоест приходите от тази застраховка през настоящата година са се увеличили с 2.14 пъти. Успехът на застраховката се дължи основно на намаляващите лихви по банковите депозити и възможността на част от населението, което има възможност да спестява, че е припознало застраховките като най-добър вариант. Според всички специалисти застраховката „Живот, свързана с инвестиционен фонд“ ще продължава да се радва на сериозен интерес и през следващите години особено на фона на постоянно падащите лихви по спестовните банкови депозити.

Реално животозастрахователният бранш към 30 септември 2015 г. реализира ръст на приходите по 6 от 8-те основни вида застрахователни продукти. Традиционно не се реализират никакви продажби на застраховката „Изкупуване на капитал“, въпреки че е предвидена такава възможност. А единствената застраховка, по която имаме спад на приходите, е „Постоянна здравна застраховка“, която донякъде се измества от търсенето и предлагането на клиенти за сметка на „Заболяване“.

Още един интересен факт може да отбележим, анализирайки резултатите на компаниите към 30 септември т.г., а той е, че имаме спад на изплатените обезщетения. За първите  месеци на 2014 г. те са били в размер на 102.982 мн., а за деветте месеца на т.г. техният размер възлиза на 97.992, или с около 5 млн. лв. по-малко.

Въпреки добрите премийни приходи към 30 септември 2015 г. печалбите на животозастрахователните дружества са намалели. През миналата година за първите 9 месеца печалбата е била 29.678 млн. лв., а сега е малко над 24 млн. лв. Миналата година само 2 дружества са били, така да се каже, на червено, а сега техният брой е 5. Нека да не забравяме обаче, че това са текущи резултати, а не окончателни годишни. Хубаво е обаче да отчетем, че компаниите са намалили с около 1.776 млн. лв. непокритите загуби в сравнение със същия период на миналата година.

Сред компаниите лидер по приходи към края на септември тази година отново е ЗАД „Алианц България Живот”. Дружеството е инкасирало и най-голям ръст на приходите в номинално изражение - цели 24,674 млн. лв., а в процентно изражение - 46.73 процента. Пазарният дял на компанията е 25.97, което е с около 3 на сто повече от пазарния й дял за същия период на миналата година. И по този показател ЗАД „Алианц България Живот” е лидер, тъй като това е и най-сериозното увеличение на пазарен дял.

Най-голям дял в портфейла на компанията заема „Застраховка „Живот“ и рента“ - цели 67.82 на сто. В сравнение със същия период на миналата година приходите на компанията от продажбата на въпросната застраховка са се увеличили с 10.698 млн. лв., или с 25.57% повече.

„Шампион“ по ръст на приходите от продажба в портфейла на ЗАД „Алианц България Живот” обаче е застраховка „Живот, свързана с инвестиционен фонд“. За първите 9 месеца на т.г. приходите на компанията от въпросната застраховка са 17.796 млн. лв, а за същия период на миналата година те са възлизали на едва 5.199 млн. лв. За всички е видно, че имаме увеличение на приходите от 3.42 пъти. Застраховката заема 22.97 на сто от общите приходи на компанията. И още един интересен факт, свързан с инвестиционната застраховка, е, че със своите продажби  ЗАД „Алианц България Живот” държи около 83.98% от приходите на пазара на въпросната застраховка. 

Втори по премиен приход се нарежда ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”. Приходите на компанията за първите 9 месеца на тази година възлизат на 54.372 млн. лв., или с 12.05 млн. лв. повече отколкото за същия период на 2014 г., т.е. имаме ръст от 28.48 на сто. Компанията е и втора по приходи от продажбата на „Застраховка „Живот“ и рента“. „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” обаче е безапелационен лидер в продажбата на застраховка „Заболяване“. Приходите от нея съставляват 50.3 на сто от общите приходи в бранша.

Застрахователна компания „УНИКА Живот” АД е трета в класацията по премиен приход за деветмесечието на тази година. И тя е увеличила приходите си с 10.42 млн. лв., или 35%  в сравнение със същия период на миналата година.

Макар и извън челната тройка, е хубаво да отбележим и много доброто  представяне на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД през първите 9 месеца на 2015 г. Компанията, освен че е  четвърта в подреждането по премийни приходи, заема и второ място по ръст на приходите в номинално изражение в сравнение със същия период на 2014 г. - 13.855 млн. лв., и е първа по ръст на приходите в процентно изражение - 58.34 на сто.

За пореден път прави впечатление, че имаме сериозна концентрация на бизнеса в животозастраховането, която с времето и леко се увеличава. Първите 5 компании държат около 80 на сто от пазара по премийни приходи, а другите 10 компании останалите 20 процента. И още нещо - всички компании на пазара губят пазарен дял за сметка на водещите 3-4 компании.

Наблюдавайки пазара, не е изключено през следващата година да станем свидетел и на някои трансформации. Предпоставки за подобен сценарий въобще не липсват.

Що се отнася до тази финансова година всички специалисти очакват  животозастрахователните компании да запазят отличния си темп на развитие и продажба на продукти и в края на 2015 г. техният премиен приход да е с около 25%-30% по-висок от миналогодишния, или около 410-420 млн. лв.

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки