«астрахователни новини 

29.07.2021 г.

¬ъв връзка с вътрешно събитие на ƒ«», което ще се проведе на територи€та на ÷ентър за завеждане на щети - —офи€ —евер на ул.  онстантин ѕреславски 1, центърът ще работи с намалено работно време на 29.07.2021 г. (четвъртък).  лиенти ще бъдат приемани и ще се обслужват от 08:30 ч. до 14:00 ч. Ќапомн€ се, че във връзка със стартирал на 05.07.2021 г. ремонт на част от булевард Дѕърва Ѕългарска арми€У, достъпът с автомобил до ÷ентър за завеждане на щети - —офи€ —евер се осъществ€ва през пътен възел ДЌадлез ЌадеждаУ, по бул. Д»ли€нциУ и бул. Дѕърва Ѕългарска арми€У до на...

29.07.2021 г.

ƒженерали «астраховане јƒ е спонсор на 81-€ ѕлувен ћаратон √алата Ц ¬арна, който ще се проведе на 1 август 2021 г. ћаратонът  се провежда вс€ка година, през първата недел€ на месец август и е открит за посетители от всички краища на света.  ато социално-отговорна компани€ за нас е важно да подкреп€ме български€ спорт, затова повече от 10 години подпомагаме провеждането на събитието. ¬сички, които са про€вили смелост и кураж да участват в маратона, тр€бва да преплуват разсто€нието от нос √алата до ¬тора буна на варненски€ плаж. –азсто€нието до финала, по море, ...

29.07.2021 г.

–азрасналата се компани€ ще обслужва над 7 млн. клиенти и ще има повече от 6000 служители в 11 държави от ÷ентрална и »зточна ≈вропа Ќай-големи€т публичен холдинг в Ѕългари€ и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в ёгоизточна ≈вропа - ≈врохолд Ѕългари€ јƒ, официално финализира придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компани€ „≈« √руп в Ѕългари€. —делката е на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), ко€то е 100% собственост на ≈врохолд. ¬ резултат на транзакци€та, ко€то вече беше ...

26.07.2021 г.

Ќа 22.07.2021 г., на свое заседание  омиси€та за финансов надзор ( ‘Ќ) прие на второ гласуване Ќаредба за изисквани€та към системата на управление на застрахователите и презастрахователите.     — наредбата се постига завършване на националната правна уредба на системата на управление на застрахователите и презастрахователите в съответствие с  одекса за застраховането ( «) и с насоките на ≈вропейски€ орган по застраховане и професионално пенсионно осигур€ване (EIOPA). Ѕлагодарение на не€  се създават услови€ за по-добро управление на рисковете, пред коит...

26.07.2021 г.

     омиси€та за финансов надзор беше уведомена от компетентни€ орган на –епублика √ърци€ (Bank of Greece) за предсто€що прехвърл€не на застрахователни€ портфейл на УGenerali Hellas I Insurance Company S.A.У към ДGenerali Hellas  Insurance Company S.AУ, включващ застрахователни договори, по които –епублика Ѕългари€ е държава членка, където е разположен рискът.     —лед преглед на представените документи,  ‘Ќ взе решение за изпращане на писмо до национални€ компетентен орган на –епублика √ърци€ относно предостав€нето на съгласие за прехвъ...

15.07.2021 г.

ќт 13 юли 2021 г. «јƒ Дќ« -«астрахованеУ јƒ осигур€ва възможност за плащане, освен с дебитни и кредитни карти, и през ePay или EasyPay (чрез предоставен код за плащане в офис на EasyPay или чрез банкомат с активна услуга B-Pay) на всички поръчки, направени през www.online.ozk.bg, както и поднов€ване на застраховка Д√ражданска отговорностУ на автомобилистите при  съвсем опростена процедура. ѕрипомн€ме, че през онлайн платформата «јƒ Дќ« -«астрахованеУ јƒ всички клиенти могат през компютър или т...

14.07.2021 г.

    ќсновни акценти от статистическите данни на ЅЌѕ ѕариба  ардиф, клонове Ѕългари€ за 2020 година     ѕрез 2020 година, клоновете в Ѕългари€ на застрахователната компани€ ЅЌѕ ѕариба  ардиф отчетоха ръст от 62% на одобрените застрахователни претенции и повишение с 35,3% на изплатените суми в сравнение с 2019 година. »зплатените суми са по застраховки на потребителски, ипотечни или стокови кредити, кредитни карти и други, отпуснати от банки или компании за потребителско кредитиране. ќбезщетени€та погас€ват частично или напълно задълже...

14.07.2021 г.

ѕрез изпълнената с предизвикателства 2020 година, ЅЌѕ ѕариба  ардиф в Ѕългари€ мобилизира усили€, за да подкрепи клиентите и партньорите си. ќбезщетени€та, изплатени от компани€та, позволиха на кредитополучатели, срещнали непредвидени затруднени€, да покри€т частично или напълно задължени€та си (най-често б€ха покривани рискове като безработица, продължителен болничен и загуба на живот). Ќаблюдава се повишен интерес към застраховане на кредити чрез застраховката Д«ащита на кредитополучателитеУ, ко€то отбел€зва ръст от 15% в сравнение с 2019 година. “€ предпазва клиентите в ...

08.07.2021 г.

ѕоредната висока оценка се основава на силните оперативни резултати и на устойчивата водеща позици€ на кредитната институци€ в банкови€ сектор   Ѕългарската агенци€ за кредитен рейтинг (Ѕј –) повишава ƒългосрочни€ рейтинг на ѕощенска банка от BBB- на ¬¬¬ при запазен краткосрочен рейтинг A-3, като по този начин той се изравн€ва с този на страната, и промен€ перспективата на ДстабилнаУ. —ъщо така повишава ƒългосрочни€ ѝ рейтинг по национална скала от A+ (BG) на Aј- (BG) и повишава  раткосрочни€ ѝ рейтинг по национална скала от A-1 (BG) на ј-1+ (...

05.07.2021 г.

«астрахователно акционерно дружество ДјрмеецУ пуска на пазара нов застрахователен продукт Ц Дѕомощ при пътуване в Ѕългари€У. “ой се предлага от 1 юли и дава възможност на български и чуждестранни граждани с разрешение за дългосрочно или посто€нно пребиваване в Ѕългари€, на възраст до 84 години, да се застраховат групово или индивидуално, преди да предприемат служебно, туристическо или пътуване от друг характер в страната. «астраховката е подход€ща за индивидуални клиенти, семейства, при€телски групи, туристически  дружества и агенции, клубове за туризъм и екстр...

03.07.2021 г.

Ќа пищна церемони€, организирана на 19 май в »нтер ≈кспо ÷ентър по повод на седмото издание на √одишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност Д«латно сърцеФ на списание и клуб Business Lady, Д√рупама «астрахованеУ грабна първа награда в направление Дќпазване на околната средаУ, част от ключовата за конкурса категори€ Д”стойчиво развитиеУ.  ¬исокото признание бе връчено за програмата за корпоративна и социална отговорност на √рупама Ц GREENAMA, ко€то впечатли взискателното жури и се конкурира на високо ниво с благотворителни и социа...

25.06.2021 г.

  —поразумението за изменение и допълнение към Дѕортфейлна гаранци€ за преодол€ване на последстви€та от пандеми€та Covid-19У ще предложи нова схема за подкрепа на бизнеса, изправен пред предизвикателства на усложнената икономическа ситуаци€   ќЅЅ сключи споразумение с ‘онда на фондовете за изменение и допълнение към Дѕортфейлна гаранци€ за преодол€ване на последстви€та от пандеми€та Covid-19У в рамките на об€вената от правителството Дѕрограма Д¬ъзстанов€ванеУ. “€ има за цел да предостави достъп на малки€ и среден бизнес до ресурс от близо 2,5 млрд. лв....

22.06.2021 г.

ёли€н ћанев е нови€т изпълнителен директор на Courtier за Ѕългари€ и член на —ъвета на директорите на компани€та, считано от 1 май 2021 г. “ой ще отговар€ за стратегическото управление и по-нататъшното развитие на търговската, маркетингова и оперативна дейност на Courtier в страната. ёли€н ћанев има над 15 години опит във финансови€ и застрахователен сектор за управление на търговски и производствени рискове, 10 от които е прекарал като част от управлението на водещи български и международни застрахователни компании. ¬ Courtier идва от позици€та ръководител на Д орпорати...

22.06.2021 г.

  Ќа 17 юни 2021 година се състо€ седмата  годишна церемони€ по връчване на наградите Д омпани€ на годинатаУ, организирани от Bulgaria Business Review, сп. Business Lady и Business Lady Club. ќбщо 25 компании в различни области на дейност получиха престижната награда за своите положителни усили€ в развитието на човешки ресурси и повишаване на качеството на предлаганата услуга/продукт.               «астрахователен брокер  ќ–“»≈– напълно заслужено получи приза Д омпани€ на годинатаУ в категори...

21.06.2021 г.

  «астрахователна компани€ ”Ќ» ј беше отличена с най-престижната награда на застрахователни€ бранш в категори€ ∆ивотозастраховане     Ќа официална церемони€, състо€ла се на 27 май 2021 година ”Ќ» ј ∆ивот беше наградена с приза Д«астраховател на годината Ц ∆ивотозастрахованеУ. Ќаградата беше връчена на г-н Ѕорис ѕаличев, √енерален мениджър на ”Ќ» ј Ѕългари€.   Д»зключително сме щастливи да получим това отличие след една толкова предизвикателна и необичайна за всички нас година. “ова е високо признание за успешното развитие на ”Ќ» ј ...
»кономически новини 

30.07.2021 г.

«а преодол€ване на негативни€ ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата ћинистерството на икономиката /ћ»/ инициира пакет от мерки и действи€ за подпомагане на български€ бизнес.

»зточник: ћинистерство на икономиката на –епублика Ѕългари€ - www.mi.government.bg

30.07.2021 г.

—офи€. ќбщи€т индекс на цените на производител през юни 2021 г. се увеличава с 1.0% спр€мо предходни€ месец. “ова сочи статистика на Ќационални€ статистически институт (Ќ—»). ѕовишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенерги€ и газ - с 1.8%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление

»зточник: focus-news.net

30.07.2021 г.

—офи€. ѕрез 2019 г. активните предпри€ти€ в Ѕългари€ са 349 663, което е с 0.8% по-малко в сравнение с предходната 2018 година. “ова сочи статистика на Ќационални€ статистически институт (Ќ—»).

»зточник: focus-news.net

30.07.2021 г.

—офи€. ѕрез май 2021 г. с 93.5% нараства производството на безоловен бензин спр€мо април 2021 г. “ова сочи статистика на Ќационални€ статистически институт (Ќ—»).

»зточник: focus-news.net

29.07.2021 г.

Ќе се очакват промени в градски€ транспорт през л€тото, септември отново ще се работи на пълен обем. “ова каза изпълнителни€ директор на ÷√ћ ƒимитър ƒилчев в интервю за обзорното предаване "“ова е Ѕългари€У на –адио "‘окусУ. ѕо думите му приоритетите на ÷√ћ н€ма как да се отличават от приоритетите на —толична община, основната задача е да се осигури финансирането и безпроблемната работа на транспо

»зточник: focus-news.net

29.07.2021 г.

7-дневен “¬ архив на повече от 200 канала и видеотека с над 15 000 заглави€ предлага вече ≈ON. “ова съобщи ’ристина Ѕорисова, мениджър "ѕродукти и услуги за крайни клиентиУ - Vivacom, в интервю за предаването У‘окус “≈’" на –адио У‘окус". "EON разгръща нови възможности за потребителите в телевизионната услуга "Ќова ераУ, предлагайки изключителни функционалности, сред които 7-дневен “¬ архив на

»зточник: focus-news.net

29.07.2021 г.

—офи€. Ќа закрито заседание  омиси€та за енергийно и водно регулиране прие решение за издаване на лицензи€ на "≈нергико “рейдинг Ѕългари€У ќќƒ за осъществ€ване на дейността "търгови€ с природен газУ. “ова съобщиха от пресцентъра на  ≈¬–. —ъгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от «акона за енергетиката /«≈/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от ЌЋƒ≈ дейността "търгови€ с природен

»зточник: focus-news.net

29.07.2021 г.

—офи€. Ќа открито заседание  омиси€та за енергийно и водно регулиране в специализиран състав "≈нергетикаУ обсъди доклад във връзка с внесеното за€вление на "Ѕулгаргаз" ≈јƒ за утвърждаване на цена за месец август 2021 г., по ко€то обществени€т доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензи€ за производство и пренос на топлинна енерг

»зточник: focus-news.net

29.07.2021 г.

—офи€. ѕрез юли 2021 г. общи€т показател на бизнес климата остава на равнището си от юни. “ова сочи статистика на Ќационални€ статистически институт (Ќ—»). ѕодобрение на показател€ се наблюдава в строителството и търгови€та на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходни€ месец, а в промишлеността е регистрирано понижение.

»зточник: focus-news.net

29.07.2021 г.

—офи€. Ќеобходима е спешна актуализаци€ на бюджета, тъй като ресурсите за продължаване на социално-икономическите мерките за подкрепа на бизнеса и у€звимите групи в населението са изчерпани. “ова каза в предаването "ƒобър ден, Ѕългари€У на –адио "‘окусУ икономистът проф. Ѕо€н ƒуранкев, преподавател в ”Ќ—— и ¬”«‘.

»зточник: focus-news.net

27.07.2021 г.

ћинистърът на икономиката  ирил ѕетков връчи три сертификата за инвестиции клас ј по реда на «акона за насърчаване на инвестициите («Ќ»). »нвестициите по тези проекти са на обща стойност 54 182 млн. лв. и предвиждат разкриването на около 240 нови работни места.

»зточник: ћинистерство на икономиката на –епублика Ѕългари€ - www.mi.government.bg

26.07.2021 г.

¬ ћинистерството на икономиката беше проведена публична консултаци€ относно бъдещата структура и функции на българската Ќационална контактна точка (Ќ “) за прилагане на Ќасоките за мултинационалните предпри€ти€ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) на ќрганизаци€та за икономическо сътрудничество и развитие (ќ»—–).

»зточник: ћинистерство на икономиката на –епублика Ѕългари€ - www.mi.government.bg

26.07.2021 г.

ћинистърът на икономиката ще връчи три сертификата клас ј по реда на «акона за насърчаване на инвестициите («Ќ»). —ъбитието ще се състои на 27 юли 2021г. (вторник) от 11.30 ч. в сградата на ћинистерството на икономиката на ул. —лав€нска 8

»зточник: ћинистерство на икономиката на –епублика Ѕългари€ - www.mi.government.bg

26.07.2021 г.

—офи€. “ърговците с природен газ следва да имат предвид нормативните срокове за издаване на лицензи€ за дейността. “ова съобщиха от пресцентъра на  ≈¬–.

»зточник: focus-news.net

24.07.2021 г.

—офи€. ћеждународната рейтингова агенци€ Fitch Ratings потвърди дългосрочни€ кредитен рейтинг на Ѕългари€ в чуждестранна и местна валута вАШBBBвАЩ с положителна перспектива. “ова съобщиха от ћинистерство на финансите.

»зточник: focus-news.net
 
 

Ќови услови€ по застраховка «дравна грижа в јджибадем - —офи€

ќт 14.12.2020г. влизат в сила нови услови€ по застраховка "«дравна грижа" за групата на јджибадем —ити  линик за гр. —офи€.
 
 


 
«астрахователна библиотека
ѕолезни връзки